هنرمند طوری

داستان رنگ ها در زبان فرانسه

سلام دوستان، تطبیق رنگ ها با اسم مورد نظر، یکی از موارد مبهم برای بسیاری از دوستان است که در این ویدئو سعی شده به آن پرداخته شود. در انتهای ویدئو، حالات مختلف به صورت مکتوب نیز درج شده است.

فرانسوی صحبت کردن لیلا حاتمی

همکلاسی های خود را تحقیر تکنید