دسامبر 13, 2019

«سلام فرانسه» به ایستگاه پنجم رسید

پنجمین شماره از نشریه آموزشی «سلام فرانسه»، عرضه گردید. نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسوی به صورت رایگان توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد در اختیار شما قرار […]
نوامبر 15, 2019

نشریه آموزشی زبان فرانسه «سلام فرانسه»، نسخه چهارم

نشریه آموزشی زبان فرانسه با نام «سلام فرانسه»، نسخه چهارمش را نیز منتشر کرد. این نشریه اینترنتی زبان فرانسوی که توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد آماده […]
نوامبر 3, 2019

سومین شماره از نشریه اینترنتی سلام فرانسه منتشر گردید

نسخه سوم نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسه «سلام فرانسه» منتشر گردید. این نشریه آموزشی به همت انستیتو زبان فرانسه میلاد تهیه گردیده و به صورت رایگان […]
اکتبر 16, 2019
کلاسهای آموزشی زبان فرانسه

دوره های آموزش زبان فرانسه A1-1

اکتبر 16, 2019
کلاس های آموزشی زبان فرانسه

دوره های آموزش زبان فرانسه A1-2

اکتبر 16, 2019
دوره های آموزش زبان فرانسه

دوره های آموزش زبان فرانسه A1-3

اکتبر 16, 2019
دوره های آموزش زبان فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسوی A2-1

اکتبر 16, 2019
دوره های آموزشی زبان فرانسوی

دوره آموزش زبان فرانسوی A2-2

اکتبر 16, 2019
دوره های آموزشی زبان فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسوی A2-3

اکتبر 16, 2019
دوره های آموزش زبان فرانسوی

دوره آموزش زبان فرانسوی سطح A2-4

اکتبر 16, 2019
دوره آموزش زبان فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسه سطح B1-1

اکتبر 16, 2019
دوره آموزش زبان فرانسه بحث آزاد , میلاد

دوره بحث آزاد زبان فرانسه