فوریه 15, 2020

انتشار نهمین شماره نشریه اینترنتی سلام فرانسه

انستیتو زبان فرانسه میلاد، نهمین شماره از نشریه  اینترنتی آموزش زبان فرانسوی با نام «سلام فرانسه» را نیز منتشر کرد.
ژانویه 31, 2020

هشتمین شماره سلام فرانسه منتشر شد

مجله آموزشی زبان فرانسه «سلام فرانسه» ، هشتمین شماره اینترنتی اش را نیز به صورت رایگان منتشر گردید.
ژانویه 15, 2020

نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسه، نسخه هفتم

هفتمین شماره از نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسه «سلام فرانسه» منتشر گردید و به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفت.
دسامبر 29, 2019

ششمین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه “سلام فرانسه” منتشر شد

مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه با عنوان “سلام فرانسه” که این روزها با استقبال قابل توجهی مواجه شده است، ششمین شماره اش را نیز منتشر کرد.
دسامبر 13, 2019

«سلام فرانسه» به ایستگاه پنجم رسید

پنجمین شماره از نشریه آموزشی «سلام فرانسه»، عرضه گردید. نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسوی به صورت رایگان توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد در اختیار شما قرار […]
نوامبر 15, 2019

نشریه آموزشی زبان فرانسه «سلام فرانسه»، نسخه چهارم

نشریه آموزشی زبان فرانسه با نام «سلام فرانسه»، نسخه چهارمش را نیز منتشر کرد. این نشریه اینترنتی زبان فرانسوی که توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد آماده […]
نوامبر 3, 2019

سومین شماره از نشریه اینترنتی سلام فرانسه منتشر گردید

نسخه سوم نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسه «سلام فرانسه» منتشر گردید. این نشریه آموزشی به همت انستیتو زبان فرانسه میلاد تهیه گردیده و به صورت رایگان […]
اکتبر 14, 2019

مجله اینترنتی سلام فرانسه، شماره دوم منتشر شد

دومین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه با نام «سلام فرانسه» منتشر شد و به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفت.
اکتبر 8, 2019

مجله اینترنتی سلام فرانسه، شماره نخست

نخستین شماره مجله اینترنتی سلام فرانسه منتشر شد و به رایگان در اختیار شما عزیزان و علاقه مندان به زبان فرانسه قرار گرفت.