معمولا افراد خارجی به دلیل اینکه به زبان مادری فکر و به زبان مقصد صحبت می کنند، اشتباهات ساختاری زیادی را در زبان هدف مرتکب می شوند. ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده آنها، شما را در صحیح صحبت کردن زبان فرانسه یاری نماییم. دانش بالا در تلفظ لغات و استفاده صحیح قواعد گرامری، مهارتی است که مستلزم هر زبان از جمله زبان فرانسه می باشد. توصیه ما به شما برای درک بهتر زبان فرانسوی و به حداقل رساندن اشتباهات ساختاری در این زبان، موارد زیر می باشد:

• گوش دادن مداوم و پیوسته فایب های صوتی به زبان فرانسه • تماشای فیلم به زبان فرانسوی • اجتناب از جمله سازی به زبان مادری و ترجمه آنها به زبان فرانسه • تکرار و تمرین مداوم

هدف از ارائه این مطالب، تسهیل آموزش مجازی یا آنلاین زبان فرانسه برای شما همراهان انستیتو میلاد می باشد که امیدواریم محتوی ارائه شده، کمک حال شما زبان دوستان گرامی در آموزش زبان فرانسه باشد.

اکتبر 20, 2020

اشتباهات رایج قسمت سوم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اکتبر 11, 2020

اشتباهات رایج زبان فرانسه قسمت دوم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اکتبر 2, 2020

اشتباهات رایج زبان فرانسه – قسمت اول

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]