دوره های گروهی و نیمه گروهی در آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد به صورت زیر برگزار می گردد

تعداد جلسات در هفته: 2 جلسه

مدت زمان هر جلسه: 2 ساعت

تعداد جلسات هر ترم: 10 جلسه

طول مدت هر ترم: 5 هفته

 

برای آگاهی از تعرفه دوره‌های دوره‌های گروهی و نیمه گروهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید: