دوره های گروهی و نیمه گروهی آموزش زبان فرانسوی در آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد به صورت زیر برگزار می گردد:

انستیتو میلاد مفتخر به برگزاری دوره‌های گروهی آموزش زبان فرانسوی به صورت آنلاین و حضوری و در تمامی سطوح می‌باشد. دوره‌های گروهی زبان فرانسوی در انستیتو میلاد عمدتا به صورت دو جلسه در هفته برگزار می‌شود. دوره‌های بحث آزاد ویژه تقویت مکالمه زبان فرانسوی به صورت یک جلسه در هفته برگزار می‌شود. برای اطلاع از برنامه دوره‌های گروهی از اینجا اقدام نمایید

در ادامه می‌توانید شهریه دوره‌های خصوصی و نیمه خصوصی را مشاهده نمایید.

 

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین سطح مبتدی زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین سطح مبتدی (A1/A2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی آنلاین مبتدی ۸ تا ۱۰ نفر۷۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته
دوره نیمه گروهی آنلاین مبتدی۵ تا ۶ نفر۹۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته

 

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین سطح متوسط و پیشرفته زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین سطح متوسط و پیشرفته (B1/B2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی آنلاین متوسط/پبشرفته ۸ تا ۱۰ نفر۸۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته
دوره نیمه گروهی آنلاین متوسط/پبشرفته۵ تا ۶ نفریک میلیون تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته

 

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین مکالمه زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی آنلاین بحث آزاد (B1/B2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی آنلاین  مکالمه ۶ تا ۸ نفر۸۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۱۰ هفته

 

شهریه دوره‌های گروهی حضوری سطح مبتدی زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی حضوری سطح مبتدی (A1/A2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی حضوری مبتدی ۷ تا ۹ نفر۷۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته
دوره نیمه گروهی حضوری  مبتدی۵ تا ۶ نفر۹۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته

 

شهریه دوره‌های گروهی حضوری سطح متوسط و پیشرفته زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی حضوری سطح متوسط و پیشرفته (B1/B2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی حضوری متوسط/پیشرفته ۷ تا ۹ نفر۸۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته
دوره نیمه گروهی حضوری متوسط/پیشرفته۵ تا ۶ نفریک میلیون تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۵ هفته

 

شهریه دوره‌های گروهی حضوری مکالمه زبان فرانسوی

شهریه دوره‌های گروهی حضوری بحث آزاد (B1/B2)(تومان)
نوع دورهتعداد نفراتشهریه هر ترمنعداد جلسات در هر ترممدت زمان هر جلسهمدت زمان هر ترم
دوره گروهی حصوری مکالمه ۶ تا ۸ نفر۸۰۰ هزار تومان۱۰ جلسه۲ ساعت۱۰ هفته

 

نکات مهم:

۱ – برای شرکت در دوره‌های گروهی مبتدی، متقاضی می‌بایست ابتدا در لیست انتظار قرار بگیرد. لطفا با بخش پذیرش موسسه در تماس بوده تا نام شما در لیست انتظار ثبت گردد.

۲- تعیین سطح در تمامی دوره‌های گروهی و خصوص الزامی است. جهت هماهنگی برای تعیین سطح با ما در تماس باشید.

۳ – حتما قبل از ثبت‌نام، قوانین شرکت در دوره را از اینجا مطالعه نمایید