هلدینگ فرانسه‌زبانی انستیتو میلاد به عنوان تنها گروه تخصصی فرانسه‌زبانی در ایران متشکل از مجموعه‌های  آموزشگاه تخصصی زبان فرانسوی، موسسه اعزام دانشجو به کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و همچنین موسسه ترجمه تخصصی فرانسوی می‌باشد

خدمات هلدینگ فرانسه‌زبانی انستیتو میلاد شامل موارد زیر است. برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی موضوع مورد نظر کلیک نمایید