در این بخش و در قالب داستان های صوتی و کوتاه فرانسوی، تمریناتی را برای افزایش قابلیت درک شفاهی شما عزیزان در زبان فرانسه، تدارک دیده ایم. داستان های فرانسوی که در این قسمت برای شما عزیزان تدارک دیده شده است، مناسب زبان آموزان با سطح A1 و A2 می باشد. لازم به ذکر است تمامی خدمات آموزشی انستیتو میلاد بر روی وبسایت موسسه، به صورت کاملا رایگان و در راستای گسترش آموزش آنلاین زبان فرانسه می باشد.

اکتبر 20, 2020

Le Berger et le Dragon

در مسیر آموزش زبان فرانسه، قابلیت درک شفاهی زبان فرانسوی یا (compréhension orale)  یکی از مهمترین مواردی است که زبان آموزان زبان فرانسوی، می بایست بر […]
اکتبر 12, 2020

La Vérité et Le Mensonge

در مسیر آموزش زبان فرانسه، قابلیت درک شفاهی زبان فرانسوی یا (compréhension orale)  یکی از مهمترین مواردی است که زبان آموزان زبان فرانسوی، می بایست بر […]
اکتبر 2, 2020

La Lune

در مسیر آموزش زبان فرانسه، قابلیت درک شفاهی زبان فرانسوی یا (compréhension orale) یکی از مهمترین مواردی است که زبان آموزان زبان فرانسوی، می بایست بر […]