در زبان فرانسه ساختار فعل متفاوت تر است بدین صورت که بدلیل گستردگی و مستثنی بودن پیچیدگی بیشتری دارد. مصدر یک فعل شکل ساده آن فعل است که صرف نشده است و باید متناسب  با شخص و شمار آن صرف شود.

افعال زبان فرانسوی از نظر نحوه صرف به سه دسته کلی تقسیم بندی شده که این دسته ها با توجه به حروف آخر مصدر آنها شناسایی می شوند.

دسته پسوند مصدر نحوه صرف
اول er با قاعده و طبق فرمول
دوم ir با قاعده و طبق فرمول
سوم ir, dre, oir, tre, etc. قاعده پیچیده تر و گاهی بی قاعده

در دستور زبان فرانسه، فعل ها دارای سه زمان (گذشته(passé)، حال(présent)، آینده(future )) و دارای شش وجه ( اخباری (indicatif)، التزامی ( subjonctif)، امری (impératif) ، شرطی (conditionnel)، مصدری (infinitif) و مفعولی (participé) می باشند که در ادامه ابتدا با پرکاربردترین فعل ها در دسته های مختلف آشنا خواهیم شد .

هدف از ارائه این مطالب، تسهیل آموزش مجازی یا آنلاین زبان فرانسه برای شما همراهان انستیتو میلاد می باشد که امیدواریم محتوی ارائه شده، کمک حال شما زبان دوستان گرامی در آموزش زبان فرانسه باشد.

اکتبر 20, 2020
صرف فعل فرانسه - گرامر فرانسوی - گرامر فرانسه - فعل partir - زبان فرانسه

صرف فعل Partir

امروز برای شما عزیزان، فعل Partir به معنی رفتن و ترک کردن، که یکی از پرکاربردترین افعال زبان فرانسه است را در زمان های présent, passé […]
اکتبر 12, 2020

صرف فعل Aller

امروز برای شما عزیزان، فعل Aller به معنی رفتن، که یکی از پرکاربردترین افعال زبان فرانسه است را در زمان های présent, passé composé, imparfait, conditionnel […]
اکتبر 2, 2020

صرف فعل یادآوردن se souvenir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل فرانسوی se souvenir به معنی به یاد آوردن در زمان های présent, passé composé, imparfait, conditionnel و futur simple می […]