Le corps-sans-âme
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
اصطلاحات کاربردی فرانسوی – قسمت سوم
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

صرف فعل contraindre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  contraindreبه معنای تحمیل کردن، مجبور کردن  که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه به صرف این فعل در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel, futur simple, و subjonctif présent  می پردازیم.

 

ImparfaitPassé composéPrésent

Je contraignais

Tu contraignais

Il contraignait

Nous contraignions

Vous contraigniez

Ils contraignaient

J’ai contraint

Tu as contraint

Il a contraint

Nous avons contraint

Vous avez contraint

Ils ont contraint

Je contrains

Tu contrains

Il contraint

Nous contraignons

Vous contraignez

Ils contraignent

 

Subjonctif présentConditionnel présentFutur simple
Que je contraigne

Que tu contraignes

Qu’il contraigne

Que nous contraignions

Que vous contraigniez

Qu’ils contraignent

Je contraindrais

Tu contraindrais

Il contraindrait

Nous contraindrions

Vous contraindriez

Ils contraindraient

Je contraindrai

Tu contraindras

Il contraindra

Nous contraindrons

Vous contraindrez

Ils contraindront

                    

 

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.