Les souliers rouges
شهریور ۳۰, ۱۴۰۱
واژه عامیانه در زبان فرانسه – قسمت نهم
شهریور ۳۰, ۱۴۰۱

صرف فعل se restreindre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل   se restreindreبه معنای از مخارج خود زدن، قناعت کردن  که از افعال دسته ی سوم و دوضمیره است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه به صرف این فعل در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel, futur simple, و subjonctif présent  می پردازیم.

 

Imparfait

Passé composé

Présent

Je me restreignais

Tu te restreignais

Il se restreignait

Nous nous restreignions

Vous vous restreigniez

Ils se restreignaient

Je me suis restreint

Tu t’es restreint

Elle s’est restreinte

Nous nous sommes restreints

Vous vous êtes restreints

elles se sont restreintes

Je me restreins

Tu te restreins

Il se restreint

Nous nous restreignons

Vous vous restreignez

Ils se restreignent

 

Subjonctif présent

Conditionnel présent

Futur simple

Que je me restreigne

Que tu te restreignes

Qu’il se restreigne

Que nous nous restreignions

Que vous vous restreigniez

Qu’ils se restreignent

Je me restreindrais

Tu te restreindrais

Il se restreindrait

Nous nous restreindrions

Vous vous restreindriez

Ils se restreindraient

Je me restreindrai

Tu te restreindras

Il se restreindra

Nous nous restreindrons

Vous vous restreindrez

Ils se restreindront

 

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.