L’ange
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰
نقد فیلم فرانسوی عشق
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

صرف فعل suivre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعلsuivre  به معنای دنبال کردن،(چیزی زا) تعقیب کردن که از افعال دسته ی سوم و است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه به صرف این فعل در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel, futur simple, و subjonctif présent  می پردازیم.

Imparfait Passé composé Présent
Je suivais

Tu suivais

Il suivait

Nous suivions

Vous suiviez

Ils suivaient

J’ai suivi

Tu as suivi

Il a suivi

Nous avons suivi

Vous avez suivi

Ils ont suivi

Je suis

Tu suis

Il suit

Nous suivons

Vous suivez

Ils suivent

 

Subjonctif présent Conditionnel présent Futur simple
Que je suive

Que tu suives

Qu’il suive

Que nous suivions

Que vous suiviez

Qu’ils suivent

Je suivrais

Tu suivrais

Il suivrait

Nous suivrions

Vous suivriez

Ils suivraient

Je suivrai

Tu suivras

Il suivra

Nous suivrons

Vous suivrez

Ils suivront

                    

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.