تمرین درک شفاهی

تمرین درک شفاهی #زبان_فرانسه. ابتدا به توضیحات بنده توجه کنید سپس تمرین را در انتهای توضیحان مشاهده خواهید کرد.

غر زدن در زبان فرانسه

چند اصطلاح برای غر زدن به زبان فرانسه J’en ai marre J’en ai assez J’en ai ras le bol J’en ai ma claque Ça me gave Ça me saoule

چند اصطلاح با واژه coup

یه نگاهی به این کتاب انداختم ؛ نگاهی گذرا به چیزی انداختن , تلفن کوتاه و ...

تمرین درک شفاهی و گسترش دامنه لغات در زبان فرانسه

تمریت درک شفاهی و گشترس دامنه لغات در زبان فرانسه.

درک شفاهی

این ویدئو، تمرینی برای درک شفاهی یا compréhemsion orale برای سطوح مقدماتی است. برخی واژه های دشوار بر روی متن درج شده و پس از پایان تمرین توضیحاتی ارائه کرده ام.

ویدئوی آموزشی فرانسه با زیر نویس


زمان گذشته در زبان فرانسه- قسمت دوم

در این ویدئو سه زمان مهم گذشته به صورت خلاصه توضیح داده شده است. passé composé, imparfait, plus-que-parfait.

زمان گذشته در زبان فرانسه- قسمت اول

در این ویدئو سه زمان مهم گذشته به صورت خلاصه توضیح داده شده است. passé composé, imparfait, plus-que-parfait.

لغات اقتصادی

در ویدئو در مورد مسائل اقتصادی با شما صحبت کرده ام

تعریف و موارد استفاده bon, bien mieux, meilleur

در این ویدئو به صورت مختصر در مورد bon, bien, mieux, meilleur که سوال بسیاری از زبان آموزان است، صحبت کردم.