تقویت مکالمه زبان فرانسه با کمک خالد و سلندیون
صرف افعال فرانسوی - دوره صرف فعل در زبان فرانسه
اصطلاحات فرانسوی - هرچی به ذهنش میاد به زبون میاره
آموزش اصطلاحات فرانسوی - ماه رمضان در زبان فرانسه
اصطلاحات فرانسوی - به راحتی در زبان فرانسه
آموزش اصطلاحات زبان فرانسه - سه وعده غذایی در زبان فرانسه
آموزش مکالمه زبان فرانسه - سلام و احوالپرسی رسمی و دوستانه
اصطلاحات فرانسوی - محافظت از خود در برابر کروناویروس
اصطلاحات فرانسوی - زبونش را موش خورده
مجله اینترنتی سلام فرانسه شماره یازدهم
‌ ‌ ‌
موزیک ویدئویی بسیار زیبا به زبان فرانسه
متحد در برابر کرونا با موزیکی زیبا
آموزش اصطلاحات فرانسوی- فرانسه 3- انگلیس 2
آموزش زبان فرانسه - آیین نوروز در شبکه فرانسوی
آگاهانه مهاجرت کنید
آموزش زبان فرانسه - پاسخ به سوالات کرونایی توسط پزشک فرانسوی
چهارشنبه سوری از نگاه فرانسوی ها
آموزش مکالمه زبان فرنسه - نظر سوئیسی ها در خصوص ویروس کرونا
آموزش زبان فرانسه - کرونا و زبان فرانسه
آموزش لغات فرانسوی - اتنخابات مجلس و زبان فرانسه