با توجه به در سرلوحه قرار داشتن کیفیت و نظم در فعالیت‌های آموزشگاه میلاد لاد و برای کمک به نظم و انضباط و رعایت حال مدرسین و زبان‌آموزان، از همه متقاضیان خواهشمندیم قبل از شرکت در دوره، قوانین و مقررات حضور در دوره را به دقت مطالعه نمایند.