افعال با حرف اضافه à و دو مفعول – مبتدی
تیر ۱۲, ۱۴۰۱
Fondoc charbonnier
تیر ۱۲, ۱۴۰۱

لغات موضوعی-منظومه شمسی

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به منظومه شمسی  در زبان فرانسه آشنا می سازیم.

 

                           

Le système solaire منظومه شمسی

 

                      

Mercure                            عطارد                                           

Mars                                  مریخ                                                   

Vénus                                زهره                                                

Jupiter                            مشتری                                            

Uranus                            اورانوس                                          

Neptune                            نپتون                                           

Pluton                              پلوتون                                            

Saturne                              زحل                                            

La terre                              زمین                                            

La planète                        سیاره                                        

Le soleil                           خورشید                                          

La lune                                ماه                                                

L’étoile                               ستاره                                             

La galaxie                         کهکشان                                     

L’éclipse                  خسوف و کسوف                                 

L’univers                            کیهان                                       

L’espace                             فضا                                        

 

 

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.