سعی ما در این بخش بر این است تا بر روی تقویت قابلیت درک شنیداری و مکالمه شما در مکالمه زبان فرانسه کار کنیم. این بخش شامل متن، ترجمه و فایل صوتی مکالمه ای موضوعی و ساده می باشد. هدف از ارائه این مطالب، تسهیل آموزش مجازی یا آنلاین زبان فرانسه برای شما همراهان انستیتو میلاد می باشد که امیدواریم محتوی ارائه شده، کمک حال شما زبان دوستان گرامی در آموزش زبان فرانسه باشد.

اکتبر 20, 2020

مکالمه درجستجوی مترو

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد جستجوی مترو  صورت می گیرد را برای […]
اکتبر 10, 2020

مکالمه مربوط به خرید کردن

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد خرید کردن (لباس خریدن ) صورت می […]
اکتبر 2, 2020

مکالمه در هتل

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که در هتلی صورت می گیرد را برای شما […]