در این سرفصل به آموزش زبان فرانسه از طریق نقل قول یا (Citation) می پردازیم. نقل قول ها به صورت موضوعی و شامل جمله فرانسوی، ترجمه فارسی و همچنین نام نقل کننده می باشد. نقل قول ها در زبان فرانسوی از لحاظ معنی و مفهوم به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند. بعنوان مثال، نقل قول های عشقی و عاطفی، سخن بزرگان، طنز، جملات انگیزشی و غیره. هدف از ارائه این مطالب، تسهیل آموزش مجازی یا آنلاین زبان فرانسه برای شما همراهان انستیتو میلاد می باشد که امیدواریم محتوی ارائه شده، کمک حال شما زبان دوستان گرامی در آموزش زبان فرانسه باشد.

اکتبر 20, 2020

تغییر شرایط

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق نقل قول یا (Citation) می پردازیم. نقل قول عبارت است از دیدگاه یک شخص مشهور یا شخصیت […]
اکتبر 11, 2020

عشق و دوست داشتن

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق نقل قول یا (Citation) می پردازیم. نقل قول عبارت است از دیدگاه یک شخص مشهور یا شخصیت […]
اکتبر 2, 2020

نقل قول: دوست و دوستی

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق نقل قول یا (Citation) می پردازیم. نقل قول عبارت است از دیدگاه یک شخص مشهور یا شخصیت […]