در شرایط امروز با توجه به موج مهاجرتی که گریبان کشور را گرفته است، لزوم وجود افرادی که خود درد مهاجرت را کشیده و از پیچ و خم های احساسی و قانونی در کشور مقصد آگاه هستند، به شدت احساس می شود.

با توجه به تجربه سال‌ها زندگی در کشور سوئیس توسط آقای مهندس میلاد عاصمی پور و آشنایی کامل ایشان با فرهنگ، زبان، دانشگاه‌ها و شرایط زندگی در کشورهای فرانسوی زبان، امور مشاوره و سایر خدمات مرتبط با مهاجرت به صورت تخصصی و علمی در آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد ارائه می‌گردد.

در روند مهاجرت، در کنار اسناد هویتی و تحصیلی و مالی که توسط دفاتر دارالترجمه رسمی ترجمه می‌گردند، فرد متقاضی به دو سند بسیار مهم و حیاتی نیاز خواهد داشت.

این دو سند که معمولا پایه تصمیم مقامات کشور مقصد برای پذیرش یا عدم پذیرش فرد متقاضی است، عبارتند از: رزومه و انگیزه نامه.

تیم مشاوره مهاجرت میلادلاد، با تجربه نگارش صدها انگیزش نمه و روزمه، آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه است.

برای اخد نوبت مشاوره مهارجت تحصیلی به کشورهای فرانسوی زبان و یا سفارش نگارش رزومه و انگیزه نامه، با ما در تماس باشید.