هانیه خسروان
هانیه خسروان:

تحصیلات : فارغ‌التحصیل رشته ی معماری شهرسازی

سوابق کاری :

* تدریس هنرهای نمایشی به زبان فرانسه در مدارس و موسسات فرانسه زبان

* طراح حرکات نمایشی چند نمایشنامه فرانسوی

* مسئول تهیه و تنظیم مجله فرانسوی “سلام فرانسه”

* ترجمه، تهیه و تنظیم مقاله فرانسوی ” تاریخ رقص”