اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت چهل و ششم
آبان ۱۷, ۱۴۰۰
مکالمه : هوای خنک در زبان فرانسه
آبان ۱۷, ۱۴۰۰

واژگان ایستگاه قطار در فرانسه

واژگان ایستگاه قطار در فرانسه

قطارها راهی عالی برای سفر در سراسر فرانسه هستند. سفر به دور فرانسه با قطار راحت است، بعلاوه شما با مناظر دیدنی برخورد می کنید.امروز موضوع ما درباره واژگان مورد استفاده در ایستگاه قطار می باشد.

فارسیفرانسهانگلیسی
ایستگاهla garestation
گیشهUn guicheta ticket booth/window
کنترل بلیطContrôle des ticketsTicket verification
پانچPoinçonner / composterto validate
بلیطbilletTicket
بلیط قطارbillet de traintrain ticket
بلیط متروticket de métrometro ticket
دفترچهUn carnetPack of ten metro tickets
تعرفه ها / قیمت هاles tarifs / les prixticket prices
بازپرداختun remboursementrefund
بلیط یک طرفهUn aller simpleone way ticket
بلیط رفت و برگشتun aller-retourreturn ticket/ roundtrip ticket
لطفاً یک بلیط برگشت به پاریس؟un aller-retour pour Paris, s’il vous plaît?a roundtrip/return ticket to Paris please
یک پنل اطلاعاتیUn panneau d’informationinformation display
عزیمت، خروجLe départdeparture
ورودL’arrivéearrivals
برنامهles horairestimetable/ schedule
از جانبen provenance deLeaving from
در مقصد بهà destination deGoing to
خروج در عرض یک ساعتdéparts dans l’heuredepartures within the hour
خروج خطوط اصلیdéparts grandes lignesmainline departures
عزیمت های حومه ایdéparts banlieuelocal departures
زمان خروجheure de départdeparture time
زمان رسیدنheure d’arrivéearrival time
دو دقیقه توقفdeux minutes d’arrêttwo-minute stop (next stop)
مسیر  قطارune voietrain track
یک باراندازun quaiPlatform
یک ماشینune voituretrain carriage, car, coach
ماشین بوفه / ماشین بارla voiture buffet/ voiture-barbuffet car
ماشین غذاخوریla voiture-restaurantrestaurant car, dining car
اتصال (خط انتقال)Une correspondanceconnection (as in connecting line, transfer line)
بارهای منmes bagagesmy luggage
چمدان منma valisemy suitcase
چرخ دستیun chariotbaggage cart/ trolley
جای وسایل مسافرporte-bagagesluggage rack
شرکت راه آهن ملی فرانسهSNCFthe French national railway company
سیستم قطار حومه ای در پاریسRERRER, suburban train system in Paris
باجه های بلیطles guichetsthe ticket counters
یک اشتراک ، یک مجوزUn abonnementa subscription, a pass
کنترلUn contrôlea check point
کنترل کنندهUn contrôleura subway agent
غرفه روزنامهUn kiosque à journauxa newspaper stand/ kiosk
خط متروUne ligne de métroa subway line
پایانهUn terminusthe last stop
زیر زمینیSouterrainunderground
قطار متروune ramea subway train
راهروUn couloira corridor
پله هاDes escaliersstairs
پله برقیDes escaliers roulantsescalators
نقشه متروUn plan de métroa subway map
صندلیUn siègea seat
صندلی تاشوUn strapontina folding seat
ریلLes railsrails
خطla queueLine
مسافر (مذکر)un voyageurpassenger (m)
مسافر (مونث)une voyageusepassenger (f)
برای پیاده شدن از قطارdescendre du trainto get off the train
برای سوار شدن به قطارmonter en voitureto get on the train
برای تغییر قطارchanger de trainto change trains
ایستادهdeboutstanding
نشستهassisseated
Une place (assise)a seat
۲ صندلی در کنار یکدیگرUne place duo۲ seats next to each other
به موقعà l’heureOn time
تاخیرun retardDelay
ترافیکla circulationtraffic
 توقفun arrêtA stop
خروجSortieExit
لطفاً خروجی کجاست؟

Où est la sortie, s’il vous plaît?

Where’s the exit, please?

یک بلیط ، لطفا

Un ticket, s’il vous plaît.

one ticket, please.

لطفا یک بسته بلیط مترو

Un carnet, s’il vous plaît.

A pack of metro tickets, please
چگونه می توانم به ایستگاه X برسم؟

Comment aller à la station X, s’il vous plaît?

How do I get to X station?

 

تهیه و تنظیم : هانیه خسروان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.