ولاگ فرانکوفونی - ایران مال گردی به زبان فرانسه
جملات فرانسوی - اگر از مسیر فعلیتون راضی نیستید، مسیری جدید بنا کندی
ولاگ فرانکوفونی - کنسرت حمید هیراد و زبان فرانسه
آموزش لغات فرانسوی - زیباترین چراغانی های کریسمس در اروپا
آموزش زبان فرانسه - préposition های تاریخ در زبان فرانسه
آموزش گرامر زبان فرانسه - داستان رنگ ها در زبان فرانسه
آموزش ویدئویی زبان فرانسوی - همکلاسی های خود را تحقیر تکنید
ویدئو آموزشی زبان فرانسسه - فرانسوی صحبت کردن لیلا حاتمی
آموزش اصطلاحات فرانسوی - زیاده روی و افراط در فرانسه
ولاگ فرانکوفونی - گشتی در بیروت پایتخت لبنان
ولاگ فرانکوفونی - آبادان شهر وفاست، غروباش چه با صفاست
مجله فرانسوی - مجله اینترنتی سلام فرانسه - شماره سوم
درک شنیداری زبان فرانسه - رکود اقتصادی در چین و ضعین شرکت خودرو ساز فرانسوی
اصطلاحات فرانسوی - باز هم دیر کردی؟
آموزش دستور زبان فرانسه - حروف اضافه برای کشورهای مختلف در زبان فرانسه
مشکلات افزایش روز افزون استفاده از هواپیما با زبان فرانسه
آموزش لغات فرانسوی - تاوان پس دادن در فرانسه
مجله بخون، فرانسه یاد بگیر
آموزش لغات زبان فرانسه - توریسم در فرانسه
آموزش اصطلاحات زبان فرانسه - حلّه حاجی در فرانسه عامیانه؟؟؟؟