گزارش پشت ورده از مجلس سوئیس به زبان فرانسه

در این ویدئو با گزارشی از پشت پرده مجلس کشور سوئیس، درک شفاهی و همچنین گسترش دامنه لغات در زبان فرانسه را تمرین می کنیم.

ضمایر موصولی ساده در زبان فرانسه

Les pronoms relatifs simples ضمایر موصولی ساده در زبان فرانسه Que Qui Où Dont

چطوری به یه فرانسوی بگیم فکرکردی با بچه طرفی؟

چطوری در فرانسه به سیم آخر بزنیم؟؟؟

اگر نمی دونید چطوری در فرانسه به سیم آخر برنید، حتما این ویدئو را نگاه کنید.

استفاده ابزاری از اعتراضات هنگ کنگ

اینقدر برای خودت نوشابه باز نکن

چطوری در زبان فرانسه بگیم؛ اینقدر خودتو تحویل نگیر، چقدر واسه خودت نوشابه باز می کنی؟

۳ دسته بندی اصلی برای جمع صفات مذکر منتهی به al

۳ دسته بندی اصلی برای جمع صفات مذکر منتهی به al موارد وطرح شده در توضیحات، در انتهای ویدئو به صورت مکتوب قرارداده شده است

تمرین درک شفاهی فرانسه با تجربه نزدیک به مرگ!!!

تمرین درک شفاهی و همچنین استفاده از passé composé و imparfait در گذشته

چند اصطلاح با پوزه در زبان فرانسه

تمرین درک شفاهی #زبان_فرانسه. ابتدا به توضیحات بنده توجه کنید سپس تمرین را در انتهای توضیحان مشاهده خواهید کرد.

چند اصطلاح برای بی اهمیت نشان دادن موضوعی در زبان فرانسه

چند اصطلاح برای گفتن: برام مهم نیست، ولش کن، بی خیال