انستیتو میلاد به عنوان تخصصی‌ترین آموزشگاه زبان فرانسوی در ایران که تنها بر روی آموزش زبان فرانسه تمرکز دارد، برگزار کننده دوره‌های متنوع آموزشی زبان فرانسه است. 

در زیر شرایط و تعرفه‌های دوره‌های آموزش زبان فرانسه هلدینگ فرانسه‌زبانی میلاد قابل مشاهده است.