در این بخش و در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ، موضوعات مهم گرامر زبان فرانسه و به منظور تقویت آموزش زبان فرانسه ، در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار دارد. این بخش هر هفته به روز شده و محتوی جدید در این صفحه بارگذاری می شود
تیر ۸, ۱۴۰۱

صرف فعل découvrir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل   découvrir به معنای کشف کردن، تشخیص دادن که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
تیر ۶, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت هفتاد و ششم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
تیر ۴, ۱۴۰۱

تفاوت دو فعل partir و aller -مبتدی

موضوع: تفاوت  دو فعل partir و aller   مبحث امروز ما در مورد تفاوت دو فعل   partir و aller در زبان فرانسه می‌باشد   همانطور که […]
تیر ۱, ۱۴۰۱

صرف فعل Punir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل   Punir  به معنای تنبیه کردن، مجازات کردن که از افعال دسته ی دوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
خرداد ۳۰, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت هفتاد و پنجم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
خرداد ۲۸, ۱۴۰۱

تفاوت quoique و quoi que

در این مبحث تفاوت quoique  و quoi que در زبان فرانسه و کاربرد آن در جمله را می‌آموزیم.   Quoique به معنی هر چند که و […]
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

صرف فعل séduire

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل   séduire  به معنای مجذوب کردن، مسحور کردن که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت هفتاد و چهارم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱

تفاوت فعل‌های amener, emmener, apporter, emporter – گرامر مبتدی

  موضوع: تفاوت فعل‌های  amener, emmener, apporter, emporter   در این مبحث گرامری به تفاوت چهار فعل amener, emmener, apporter, emporter در زبان فرانسه می‌پردازیم   […]
خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

صرف فعل contraindre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  contraindreبه معنای تحمیل کردن، مجبور کردن  که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]
خرداد ۱۴, ۱۴۰۱

تفاوت حروف اضافه à, dans, sur – گرامر مبتدی

موضوع: تفاوت حروف اضافه à, dans, sur   این مبحث  مربوط به تفاوت سه حرف اضافه  à, dans, sur در زبان فرانسه می باشد . پیشتر […]
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

صرف فعل contraindre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  contraindreبه معنای تحمیل کردن، مجبور کردن  که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]
خرداد ۹, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسه -قسمت هفتاد و دوم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
خرداد ۷, ۱۴۰۱

تفاوت حروف اضافه à, dans, sur – گرامر مبتدی

موضوع: تفاوت حروف اضافه à, dans, sur این مبحث  مربوط به تفاوت سه حرف اضافه  à, dans, sur در زبان فرانسه می باشد . پیشتر نیز […]
خرداد ۵, ۱۴۰۱

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت دوم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
خرداد ۴, ۱۴۰۱

صرف فعل se rompre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  se rompre به معنای شکسته شدن، خرد شدن  که از افعال دسته ی سوم و دو ضمیره است، را در […]
خرداد ۲, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسوی-قسمت هفتاد و یکم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱

ضمایر خنثی در زبان فرانسه یا pronom neutre

موضوع: ضمایر خنثی یا pronom neutre در این مبحث آموزشی تصمیم داریم در مورد سه ضمیر خنثی ce, cela, ça در زبان فرانسه توضیح دهیم.   […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

صرف فعل plaîndre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Plaîndre به معنای ترحم کردن، شکایت کردن که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت هفتادم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۱

گرامر – تفاوت parmi et entre

در این مبحث به تفاوت این دو حرف اضافه و کاربرد آن ها در زبان فرانسه می‌پردازیم Entre یا بین، میان زمانی که به مکان و […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

صرف فعل subir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  subir به معنای (تحت تاثیر) قرار گرفتن، تسلیم (تنبیه یا سرنوشت) شدن که از افعال دسته‌ی دوم است، را در […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسوی – قسمت شصت و نهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

گرامر-نکات گرامری اعداد

موضوع: نکات گرامر در مورد اعداد    همانطور که می دانید در زبان فرانسه اعداد را گاهی اوقات باید با اسم هم از لحاظ جنسیت و […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۱

صرف فعل confondre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل confondre به معنای برهم زدن، گیج کردن  که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۱

اشتباهات رایج در زبان فرانسوی -قسمت شصت و هشتم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

گرامر-افعال بدون حرف اضافه

موضوع: افعال بدون حرف اضافه   این مبحث مربوط به افعال بدون حرف اضافه در زبان فرانسه می باشد. در همین ابتدا بگوییم که همیشه وقتی […]
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱

صرف فعل intervenir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعلintervenir به معنای میانجیگری کردن، مداخله کردن    که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]