دانلود کتاب Compréhension Orale B1
اسفند ۶, ۱۳۹۹
اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت سیزدهم
اسفند ۶, ۱۳۹۹

گرامر: نحوه سوال پرسیدن در زبان فرانسه

موضوع: سوال پرسیدن یا سوال ها les questions

این مبحث مربوط به نحوه سوال پرسیدن در زبان فرانسه می باشد پس ابتدا باید سطح زبانی با شخصی که می خواهیم صحبت کنیم را بدانیم که به سه دسته تقسیم بندی می شوند : عامیانه یا familier – محاوره ای یا courant- رسمی یا soutenu یا formel.
اکنون به انواع سوال ها و کاربرد و روش های آن ها می پردازیم.

مجموعا در زبان فرانسه دو دسته سوال داریم سوال های بسته یا les questions fermées که در جواب با بله یا خیر پاسخ داده می شود و سوال های باز یا les questions ouvertes که لزوما جواب آن ها با بله و خیر نیست و پاسخ کامل داده می شود.

ابتدا به انواع سوال های بسته یا les questions fermées بپردازیم که به سه روش زیر تقسیم می شوند.

۱. متدوال ترین روش، تغییر لحن یا intonation است که فقط در مکالمه استفاده می شود.
۲. قرار دادن est-ce que یا آیا که در ابتدای جمله قرار می گیرد و در نوشتار و گفتار کاربرد دارد.
۳. جابجا کردن فعل و فاعل که با خط تیره بین آنها مشخص می شود این روش نیز هم در نوشتار و هم در مکالمه استفاده می شود.

به مثال های ذیل توجه کنید تا با این دسته ها بیشتر آشنا شوید.

عامیانه یا familier تو به پارک می روی؟ Tu vas au parc ?
محاوره ای یا courant آیا تو به پارک می روی؟ Est-ce que tu vas au parc ?
رسمی یا formel شما به پارک می روید؟ Allez-vous au parc ?

حال به انواع سوال های باز یا les questions ouvertes می پردازیم که با کلمه های پرسشی یا les mots interrogatifs ساخته می شوند به جدول زیر نگاه کنید:

کی Qui
چی Quoi
چی Que
کدام Quel
چطور Comment
کجا Où
چه مقدار Combien
برای چه Pourquoi
چه زمانی Quand

این کلمات پرسشی نیز همانند سوال های بسته به سه دسته تغییر لحن، با قرار دادن est-ce que و جابجایی فعل و فاعل گفته می شوند مثال های زیر را ببینید :

عامیانه یا familier تو کجا می روی؟ Tu vas où ?
محاوره ای یا courant تو کجا می روی؟ Où est-ce que tu vas ?
رسمی یا formel شما کجا می روید؟ Où partez-vous ?

کلمات پرسشی را، در اکثر موارد انتهای جمله استفاده می کنیم اما نکته مهم این است که کلمه پرسشی pourquoi را نمی توانیم در انتهای جمله بگوییم و همیشه درابتدای جمله کاربرد دارد مثال:
چرا با اتوبوس می روی؟ Pourquoi tu pars en bus ?

 

نکته دوم این است که زبان فرانسه، صوت و آوا بسیار اهمیت دارد پس زمانی که از جابجایی فعل و فاعل استفاده می کنیم و حرف صدادار وجود داشت بین آنها –t- اضافه می کنیم به مثال ذیل توجه کنید :

او(خانم) چند سال دارد؟ Quel âge a elle ?
او(خانم) چند سال دارد؟(زیبایی لحن) Quel âge a-t-elle ?

نکته سوم در مورد combien است، زمانی که بخواهیم بعد از آن اسم بیاوریم باید حتما از de استفاده کنیم به مثال های زیر دقت کنید :

قیمت آن چند است؟ Ça coûte combien ?
چند تا بچه دارید؟ Combien d’enfants avez-vous ?

نکته چهارم در مورد کلمات پرسشی que و quoi است هر دو به معنای چه چیزی می باشند. کلمه پرسشی quoi می تواند بعد از فعل قرار بگیرد مثال :

تو چکار می کنی؟(عامیانه) Tu fais quoi ?

اما اگر قبل از فعل قرار بگیرد تبدیل به que می شود مثال :

تو چکار می کنی؟(رسمی) Que fais-tu ?

و همچنین می تواند، بعد از کلمه پرسشی est-ce que بکار برده شود فقط تبدیل به qu’ می شود زیرا که با حرف صدا دار گفته می شود. مثال :

تو چکار می کنی؟(محاوره ای) Qu’est-ce que tu fais

و نکته اخر در مورد کلمه پرسشی quel یا کدام می باشد پس زمانی از این کلمه پرسشی استفاده می کنیم که یک گزینه رو از بین چند گزینه بخواهیم انتخاب کنیم بنابراین با اسم گفته می شود پس باید این نکته را در نظر داشت که این اسم مذکریا مونث، مفرد یا جمع است و تنها کلمه پرسشی است که به چهار صورت کار برد دارد.

مذکر مفرد Quel
مونث مفرد Quelle
مذکر جمع Quels
مونث جمع Quelles

 

مثال های ذیل را با دقت ببینید :

فیلم مورد علاقه تو کدام است؟ Quel est ton film préféré ?
( un film = masculin, singulier)
ساعت چند است؟ Quelle heure est-il ?
(une heure=féminin, singulier)
شما چه کتاب هایی خریدید؟ Quels livres est-ce que vous avez acheté ?
(des livres= masculin, pluriel)
در مورد کدام دختران صحبت می کنید؟ De quelles filles est-ce que vous parlez ? (des filles = féminin, pluriel)

مبحث سوال ها در اینجا به پایان رسید برای درک بهتر، این مطالب را بخوانید و تکرار و تمرین کنید.

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *