بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار دهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

دهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
دی ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار نهمین شماره مجله فرهنگ یاران

شماره نهم مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

هشتمین شماره مجله فرهنگ یاران فردا منتشر شد

هشتمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ نشریه ای که به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

شماره هفتم نشریه فرهنگ یاران فردا منتشر شد

هفتمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ نشریه ای که به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

ششمین شماره از ماهنامه آموزش زبان فرانسه فرهنگ یاران فردا منتشر شد

شماره شش نشریه آموزش زبان فرانسه «فرهنگ یاران فردا» نیز به صورت رایگان توسط انستیتو آموزش زبان فرانسه میلاد منتشر شد. این ماهنامه مجوز دار آموزش […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

انتشار پنجمین شماره ماهنامه آموزش زبان فرانسه یاران فرهنگ فردا

پنجمین شماره از ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسه با نام «یاران فرهنگ فردا» نیز منتشر گردید. این مجله آموزش زبان فرانسه هر ماه به صورت […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

انتشار چهارمین شماره از ماهنامه مجوز دار فرهنگ یاران فردا

چهارمین شماره از ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسوی «فرهنگ یاران فردا»  نیز منتشر و به رایگان در اختیار علاقه مندان به آموزش زبان فرانسوی قرار […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

مجله آموزشی زبان فرانسوی فرهنگ یاران فردا به ایستگاه سوم رسید

مجله آموزشی مجوز دار زبان فرانسوی فرهنگ یاران فردا به ایستگاه سوم رسید. سومین شماره از ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسوی «فرهنگ یاران فردا» نیز […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

نشریه آموزش زبان فرانسه فرهنگ یاران فردا؛ نسخه دوم

دومین شماره از نشریه آموزش زبان فرانسوی به نام «فرهنگ یاران فردا» توسط انستیتو آموزش زبان فرانسه میلاد به صورت رایگان منتشر شد. این نشریه آموزشی […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

نخستین ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسه ( فرهنگ یاران فردا) منتشر شد

نخستین ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسه با نام  «فرهنگ یاران فردا» توسط آموزشگاه زبان فرانسه میلاد منتشر شد. این مجله فرانسوی زبان با نام فرانسوی […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

یازدهمین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه منتشر شد

 یازدهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط آموزشگاه زبان فرانسه میلاد منتشر کرد. شما علاقه مندان به فراگیری زبان فرانسه […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸

دهمین شماره نشریه آموزش زبان فرانسه منتشر گردید

انستیتو زبان فرانسه میلاد، دهمین شماره از مجله اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» را نیز منتشر کرد. میتوانید این مجله اینترنتی آموزشی زبان […]