سپتامبر 15, 2020
شانزدهمین شماره سلام فرانسه

شانزدهمین شماره از نشریه سلام فرانسه منشتر گردید

شانزدهمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «سلام فرانسه» توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد منتشر گردید. علاقه مندان به یادگیری زبان فرانسوی میتوانید این […]
آگوست 15, 2020

پانزدهمین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه منتشر شد

پانزدهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط آموزشگاه زبان فرانسه میلاد منتشر کرد. شما علاقه مندان به فراگیری زبان فرانسه […]
جولای 14, 2020

مجله آموزش زبان فرانسه ، شماره چهاردهم

چهاردهمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه از مجموعه مجلات و نشریات آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد منتشر شد. […]
ژوئن 14, 2020

سیزدهمین نسخه از مجله آموزشی زبان فرانسوی

شماره سیزده مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه از مجموعه مجلات و نشریات آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد منتشر شد. […]
می 15, 2020

انتشار دوازدهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسوی

 دوازدهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط آموزشگاه زبان فرانسه میلاد منتشر کرد. شما علاقه مندان به فراگیری زبان فرانسه […]
آوریل 15, 2020

یازدهمین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه منتشر شد

 یازدهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» توسط آموزشگاه زبان فرانسه میلاد منتشر کرد. شما علاقه مندان به فراگیری زبان فرانسه […]
مارس 12, 2020

دهمین شماره نشریه آموزش زبان فرانسه منتشر گردید

انستیتو زبان فرانسه میلاد، دهمین شماره از مجله اینترنتی آموزشی زبان فرانسوی به نام «سلام فرانسه» را نیز منتشر کرد. میتوانید این مجله اینترنتی آموزشی زبان […]
فوریه 15, 2020

انتشار نهمین شماره نشریه اینترنتی سلام فرانسه

انستیتو زبان فرانسه میلاد، نهمین شماره از نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسوی با نام «سلام فرانسه» را نیز منتشر کرد. این نشریه زبان فرانسه را به […]
ژانویه 31, 2020

هشتمین شماره سلام فرانسه منتشر شد

مجله آموزشی زبان فرانسه «سلام فرانسه» ، هشتمین شماره اینترنتی اش را نیز به صورت رایگان منتشر گردید. میتوانید این نشریه جذاب را به صورت آنلاین […]
ژانویه 15, 2020

نشریه اینترنتی آموزش زبان فرانسه، نسخه هفتم

هفتمین شماره از نشریه آموزشی زبان فرانسه «سلام فرانسه» منتشر گردید و به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفت.
دسامبر 29, 2019

ششمین شماره از مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه “سلام فرانسه” منتشر شد

مجله اینترنتی آموزش زبان فرانسه با عنوان “سلام فرانسه” که این روزها با استقبال قابل توجهی مواجه شده است، ششمین شماره اش را نیز منتشر کرد.
دسامبر 13, 2019

«سلام فرانسه» به ایستگاه پنجم رسید

پنجمین شماره از نشریه آموزشی «سلام فرانسه»، عرضه گردید. مجله آنلاین آموزش زبان فرانسه به صورت رایگان توسط انستیتو زبان فرانسه میلاد در اختیار شما قرار […]