اکتبر 16, 2019
سطح b2 زبان فرانسه

سطح B2 زبان فرانسه – سطح پیشرفته یا مستقل زبان فرانسه

سطح B2 – سطح پیشرفته یا مستقل • مدت زمان تقریبی سطح b2 زبان فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای دسترسی به […]
اکتبر 16, 2019
سطح b1 زبان فرانسه

دوره زبان فرانسه سطح B1 ، سطح آستانه

سطح B1 زبان فرانسوی – سطح آستانه • مدت زمان تقریبی سطح زبان B1 فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای دسترسی به […]
اکتبر 16, 2019
سطح a2 زبان فرانسه

دوره زبان فرانسه سطح A2 – سطح متوسط زبان فرانسه

سطح A2 فرانسه – سطح متوسط زبان فرانسه • مدت زمان تقریبی دوره متوسط آموزش زبان فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای […]
اکتبر 16, 2019
سطح a1 زبان فرانسه

دوره زبان فرانسه سطح A1 – سطح مقدماتی و شناخت زبان فرانسه

سطح A1 زبان فرانسه ، سطح مقدماتی و شناخت زبان فرانسه • مدت زمان تقریبی دوره مقدماتی زبان فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان […]
اکتبر 16, 2019
دوره بحث آزاد زبان فرانسه

دوره بحث آزاد زبان فرانسه

یکی از مشکلاتی که در میان زبان آموزان ایرانی مشاهده می شود، ضعف در دو قابلیت درک شفاهی و بیان شفاهی یا مکالمه است. ریشه این […]
اکتبر 16, 2019
دوره مجازی زباان فرانسه

دوره آموزش مجازی زبان فرانسه

امروزه و با توجه دغدغه های زندگی صنعتی، ترافیک، گسترده تر شدن شهرها و به طبع آن افزایش طول مسیرها و کمبود منابع آموزش در شهرها […]