آذر ۱۴, ۱۴۰۰

Cinq dans une cosse de pois

در مسیر آموزش زبان فرانسه، قابلیت درک شفاهی زبان فرانسوی یا (compréhension orale)  یکی از مهمترین مواردی است که زبان آموزان زبان فرانسوی، می بایست بر […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

سطح B2 زبان فرانسه – سطح پیشرفته یا مستقل زبان فرانسه

دوره‌های سطح B2 در انستیتو میلاد دوره‌های سطح B2 زبان فرانسه در آموزشگاه میلاد لاد به صورت حضوری و آنلاین و به شکل گروهی یا خصوصی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره زبان فرانسه سطح B1 ، سطح آستانه

دوره‌های سطح B1 در انستیتو میلاد دوره‌های سطح B1 زبان فرانسه در آموزشگاه میلاد لاد به صورت حضوری و آنلاین و به شکل گروهی یا خصوصی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره زبان فرانسه سطح A2 – سطح متوسط زبان فرانسه

دوره‌های سطح A2 در انستیتو میلاد دوره‌های سطح A2 زبان فرانسه در آموزشگاه میلاد لاد به صورت حضوری و آنلاین و به شکل گروهی یا خصوصی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره آمادگی آزمون زبان فرانسه

مانند زبان انگلیسی، در زبان فرانسه نیز آزمون‌های بین المللی مختلفی وجود دارد. آزمون‌های TCF، TEF، DELF و DALF که همگی در نسخه‌های مختلف با کاربردهای […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره زبان فرانسه سطح A1 – سطح مبتدی زبان فرانسه

دوره‌های سطح A1 در انستیتو میلاد دوره‌های سطح A1 زبان فرانسه در آموزشگاه میلاد لاد به صورت حضوری و آنلاین و به شکل گروهی یا خصوصی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره بحث آزاد زبان فرانسه – ویژه تقویت مکالمه زبان فرانسوی

یکی از مشکلاتی که در میان زبان آموزان ایرانی مشاهده می شود، ضعف در دو قابلیت درک شفاهی و بیان شفاهی یا مکالمه است. ریشه این […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

دوره آموزش مجازی زبان فرانسه

تعریف دوره مجازی یا آنلاین دوره مجازی به دوره ای گفته می شود که از راه دور و از طریق سامانه های استاندارد آموزشی برگزار می […]