مهر ۲۴, ۱۳۹۸
سطح b2 زبان فرانسه

سطح B2 زبان فرانسه – سطح پیشرفته یا مستقل زبان فرانسه

سطح B2 – سطح پیشرفته یا مستقل • مدت زمان تقریبی سطح b2 زبان فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای دسترسی به […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
سطح b1 زبان فرانسه

دوره زبان فرانسه سطح B1 ، سطح آستانه

سطح B1 زبان فرانسوی – سطح آستانه • مدت زمان تقریبی سطح زبان B1 فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای دسترسی به […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
سطح a2 زبان فرانسه

دوره زبان فرانسه سطح A2 – سطح متوسط زبان فرانسه

سطح A2 فرانسه – سطح متوسط زبان فرانسه • مدت زمان تقریبی دوره متوسط آموزش زبان فرانسه: در چهارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، برای […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
دوره بحث آزاد زبان فرانسه

دوره بحث آزاد زبان فرانسه

یکی از مشکلاتی که در میان زبان آموزان ایرانی مشاهده می شود، ضعف در دو قابلیت درک شفاهی و بیان شفاهی یا مکالمه است. ریشه این […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
تکنولوژِی و کرونا - دو بال افزایش تقاضای دوره های مجازی

دوره آموزش مجازی زبان فرانسه

تعریف دوره مجازی یا آنلاین دوره مجازی به دوره ای گفته می شود که از راه دور و از طریق سامانه های استاندارد آموزشی برگزار می […]