سطح بندی دوره های انستیتو میلاد

سطح A1 زبان فرانسه، ویژه ی زبان آموزانی است که هیچ شناختی از زبان فرانسه نداشته و یا شناخت بسیار محدودی از این زبان دارند.

برای سطح A1 در انستیتو میلاد، بین 80 تا 100 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح A2 زبان فرانسه ویژه ی زبان آموزانی است که حداقل 80 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند.

برای سطح A2 در انستیتو میلاد، بین 80 تا 100 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح B1 زبان فرانسه، ویژه ای زبان آموزانی است که حداقل 180 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند.

برای سطح b1 در انستیتو میلاد، بین 100 تا 170 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح B2 زبان فرانسه، ویژه زبان آموزانی است که حداقل 380 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند. برای سطح b2 در انستیتو میلاد، بین 250 تا 300 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت. دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

دوره بحث آزاد زبان فرانسه به منظور تقویت مکالمه و درک شنیداری که در اکثر زبان آموزان مشهود است، انستیتو میلاد توجه ویژه ای به برگزاری دوره های بحث آزاد زبان فرانسه می نماید. در چهارچوب دوره های بحث آزاد زبان فرانسوی و با استفاده از اساتید مجربی که مسلط به زبان فرانسه هستند، دو قابلیت درک شنیداری و مکالمه متقاضیان، در بازه زمانی منطقی، به سطح قابلیت ایشان در گرامر و نوشتن متون می رسد و ایشان برای آزمون های مختلف آماده می گردند.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

انستیتو میلاد مفتخر است اعلام دارد که دوره های مجازی خصوصی و گروهی زبان فرانسه را در سطوح مختلف و با استفاده از اساتید مجرب برگزار می نماید.

دوره های مجازی و آموزش آنلاین زبان فرانسه میلاد از طریق تماس تصویری و یا صوتی (به انتخاب زبان آموز) و توسط اساتید با تجربه و متخصص برگزار می گردد.

دوره های مجازی زبان فرانسوی در انستیتو میلاد طبق استانداردهای بین المللی و در سطوح A1 تا B2 موجود بوده و دقیقا مانند دوره های حضوری ما، کاملا به زبان فرانسه برگزار شده که تاثیر بسزایی در رشد قابلیت های درک شفاهی و مکالمه دارد.

سطح بندی دوره های انستیتو میلاد

سطح A1 زبان فرانسه، ویژه ی زبان آموزانی است که هیچ شناختی از زبان فرانسه نداشته و یا شناخت بسیار محدودی از این زبان دارند.

برای سطح A1 در انستیتو میلاد، بین 80 تا 100 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح A2 زبان فرانسه ویژه ی زبان آموزانی است که حداقل 80 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند.

برای سطح A2 در انستیتو میلاد، بین 80 تا 100 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح B1 زبان فرانسه، ویژه ای زبان آموزانی است که حداقل 180 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند.

برای سطح b1 در انستیتو میلاد، بین 100 تا 170 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت.

دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

سطح B2 زبان فرانسه، ویژه زبان آموزانی است که حداقل 380 ساعت آموزش زبان فرانسوی را گذرانده باشند. برای سطح b2 در انستیتو میلاد، بین 250 تا 300 ساعت آموزش در نظر گرفته شده که در طی دوره های 18 ساعته انجام خواهد پذیرفت. دوره های آموزشی ما مکالمه محور بوده و از همان ابتدا بر روی هر چهار قابلیت زبان آموز به صورت همزمان کار می شود. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

دوره بحث آزاد زبان فرانسه به منظور تقویت مکالمه و درک شنیداری که در اکثر زبان آموزان مشهود است، انستیتو میلاد توجه ویژه ای به برگزاری دوره های بحث آزاد زبان فرانسه می نماید. در چهارچوب دوره های بحث آزاد زبان فرانسوی و با استفاده از اساتید مجربی که مسلط به زبان فرانسه هستند، دو قابلیت درک شنیداری و مکالمه متقاضیان، در بازه زمانی منطقی، به سطح قابلیت ایشان در گرامر و نوشتن متون می رسد و ایشان برای آزمون های مختلف آماده می گردند.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما در تماس باشید.

انستیتو میلاد مفتخر است اعلام دارد که دوره های مجازی خصوصی و گروهی زبان فرانسه را در سطوح مختلف و با استفاده از اساتید مجرب برگزار می نماید.

دوره های مجازی و آموزش آنلاین زبان فرانسه میلاد از طریق تماس تصویری و یا صوتی (به انتخاب زبان آموز) و توسط اساتید با تجربه و متخصص برگزار می گردد.

دوره های مجازی زبان فرانسوی در انستیتو میلاد طبق استانداردهای بین المللی و در سطوح A1 تا B2 موجود بوده و دقیقا مانند دوره های حضوری ما، کاملا به زبان فرانسه برگزار شده که تاثیر بسزایی در رشد قابلیت های درک شفاهی و مکالمه دارد.

جهت نمایش کلیپ های آموزش زبان فرانسه روی آیکون وسط کلیک کنید

کلیپ های کوتاه آموزش زبان فرانسه یکی از بهترین روش های فراگیری این زبان شیرین است که شما را قادر می سازد تا در هر زمان و مکانی ، مهم ترین کلمات و عبارات زبان فرانسه را فرا بگیرید. انستیتو میلاد شما را به تماشای این کلیپ های آموزشی دعوت می کند.

انستیتو زبان میلاد با بهره مندی از اساتید ماهر و مجرب و مدیریت میلاد عاصمی پور آماده ارائه خدمات به شماست.