مزایای اساسی یادگیری زبانهای خارجی بصورت آنلاین
ژانویه 31, 2020
انتشار نهمین شماره نشریه اینترنتی سلام فرانسه
فوریه 15, 2020

جملات آموزنده به زبان فرانسه

Méfie-toi des cons qui disent du mal des autres … ils en disent autant de toi dès que tu as le dos tourné.

دوری کن از احمق هایی که عیب دیگران را به زبان می آورند،ذ به محض آنکه از آنها روی برگردانی، همان حرف ها را در مورد نیز میگویند.


Amie tes parents. Nous sommes tellement occupés à grandir que nous oublions parfois qu’ils sont en train de vieillir.

والدینت را دوست بدار. ما آنقدر درگیر بزرگ شدن هستیم که گاهی فراموش میکنیم که آنها در حال پیر شدن هستند.

Dans la vie, il faut avoir trois choses :
1- L’humilité de ne pas se sentir supérieur aux autres.
2- Le courage d’affronter n’importe quelle situation.
3- La sagesse de se taire face à la stupidité de certaines personnes.

در زندگی باید سه چیز داشت :

1- تواضع در عدم احساس خودبرتری از دیگران.
2- شجاعت روبرو شدن با هر موقعیتی.
3- خرد سکوت کردن در مواجهه با حماقت برخی افراد

Celui qui suit la foule, n’ira jamais plus loin que la foule qu’il suit. Celui qui marche seul, peut parfois atteindre des lieux que personne n’a jamais atteints.

شخصی که دنباله رو مردم است، هیچگاه نمیتواند فراتز از جایی که آنها می روند پا بگذارد. فردی که به تنهایی قدم برمیدارد، ممکن است گاهی به مکانهایی دست یابد که هیچ شخص دیگری پا به آنجا نگذاشته است.

L’homme veut être le premier amour de la femme alors que la femme veut être le dernier amour de l’homme.
مرد میخواهد اولین عشق زن باشد، درحالیکه زن میخواهد آخرین عشق مرد باشد.
Faites comme l’arbre changez vos feuilles et gardez vos racines … Changez vos idées et gardez vos principe.
مانند درخت باشید، برگهایتان را عوض کنید اما ریشه هایتان را نگهدارید، عقایدتان را تغییر دهید اما اصولتان را نه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *