اشتباهات رایج در زبان فرانسه -قسمت سی و هشتم
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰
مکالمه-در داروخانه
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

معادل چند فعل انگلیسی در زبان فرانسه –قسمت دوم

معادل چند فعل انگلیسی در زبان فرانسه قسمت دوم

معادل افعال عبارتی انگلیسی  up (به عنوان مثال Throw-up (به زبان فارسی پرتاب کردن) در فرانسه چیست ؟

افعال عبارتی با up

 

انگلیسی فرانسه
add up additionner
back up soutenir / sauvegarder
beat up tabasser
blow up agrandir (image, photo), exploser
break up rompre / se terminer
brighten up s’éclaircir / se dégager
bring up élever / soulever
catch up rattraper
cheer up remonter le moral à / retrouver le moral
clean up nettoyer
clear up ranger / s’éclaircir
climb up monter
come up monter / soulever / être soulevé
come up to arriver à / s’approcher de
come up with proposer / suggérer
do up fermer / attacher / boutonner / retaper
dress up s’habiller, se mettre sur son trente et un
eat up finir son assiette
end up finir / se retrouver
face up to accepter / faire face à
fill up remplir
get up se lever
give up abandonner, renoncer à
go up monter / augmenter
grow up grandir, devenir adulte
hang up accrocher / suspendre / raccrocher
hold up lever / retarder / attaquer
hurry up se presser, aller plus vite, se dépêcher
keep up suivre / continuer
lift up soulever
line up faire la queue
look after s’occuper de
look up lever les yeux / chercher
make up inventer / se réconcilier / se maquiller
make up for compenser / rattraper
mess up mettre en désordre / gâcher / bâcle
mix up confondre / embrouiller / mélanger
muddle up mélanger / embrouiller
own up avouer
pick up ramasser / chercher / apprendre / draguer
pile up s’entasser / s’empiler / s’accumuler
pull up remonter / s’arrêter
pump up gonfler
put up ériger / monter (les prix)/ mettre / augmenter / héberger
put up with supporter
read up on parcourir / lire en entier
ring up appeler / téléphoner à
roll up rouler / retrousser
save up mettre de l’argent de côté
set up créer / installer / monter
show up arriver
shut up se taire
sit up se redresser (assis)
speak up parler fort
speed up aller plus vite
split up se séparer
stand up se lever
stand up for défendre
stay up ne pas se coucher
sum up résumer
swell up enfler / gonfler
take up se mettre à / prendre
tear up déchirer
throw up jeter en l’air; vomir
tidy up ranger, remettre de l’ordre
tie up ficeler / attacher
turn up mettre plus fort (sound)/ venir / arriver
wake up réveiller / se réveiller
warm up réchauffer / faire réchauffer / se réchauffer / s’échauffer
wash up faire la vaisselle (UK) / se laver (US)
well up avoir les larmes aux yeux
wind up se retrouver / se terminer / remonter
wipe up essuyer
wrap up emballer / envelopper / récapituler / se couvrir

تهیه و تنظیم : هانیه خسروان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *