le château de cristal
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰
انتشار سیزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

گرامر : صفت های نامعین

موضوع:   صفت های معین یا les adjectifs indéfinis

در این مبحث ما، شما را با برخی از صفت های نامعین در زبان فرانسه آشنا می سازیم. این صفت ها بسیار پر کابرد هستند در جدول ذیل چندی از این صفت ها را می بینیم :

چندین Plusieurs
هر یک Chaques
برخی، بعضی  Certain(e)s
بعضی، چندین   Quelques
همه، هر tout(e), toutes, tous

اینجا به این نکته توجه کنید که plusieurs صفت تغییر ناپذیری هست یعنی با اسم مطابقت نمی کند .

حال برای درک بهتر این مطلب، از یک مثال با تعدادی از این صفت ها در جدول زیر می آوریم :

Dans ma classe, j’enseigne à quelques étudiants italiens در کلاسم، به چند نفر شاگرد ایتالیایی درس می دهم (تعداد کمی ازیک جمع بزرگ)
Dans ma classe, j’enseigne à plusieurs étudiants italiens در کلاسم، به چند نفر شاگرد ایتالیایی درس می دهم

(تعداد بیشتری از یک )

Dans ma classe, j’enseigne à certains étudiants italiens در کلاسم، به چند نفر شاگرد ایتالیایی درس می دهم

(تعداد قابل توحهی از یک جمع بزرگ)

Dans ma classe, j’enseigne à chaque étudiant italien در کلاسم، به هرشاگرد ایتالیایی درس می دهم

در اینجا در مورد صفت نامعین tout برای شما مثال خواهیم آورد. همانگونه که می دانید صفت , اطلاعات تکمیلی در مورد اسم را می دهد پس همیشه باید با جنسیت و شمار اسم بعد از آن مطابقت کند . مثال :

من به همه (مردم)j’ai  درس می دهم J’enseigne à tout le monde
من کل هفته کار می کنم Je travaille toute la semaine
من هر روز کار می کنم Je travaille tous les jours
من همه میزها را فروختم J’ai vendu toute les tables

مبحث صفت های نامعین در اینجا به پایان رسید  در مبحث های آینده نیز با ضمیرهای نامعین آشنا خواهیم شد اما فراموش نکنید که برای درک بهتر این مطالب نیاز است که بارها و بارها تکرار و تمرین کنید.

تهیه و تنظیم : الهام نورکیهانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.