در این بخش و در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ، محتواهای متنوعی جهت تقویت مکالمه زبان فرانسه و همچنین گسترده تر شدن دامنه لغات و به هدف تقویت آموزش زبان فرانسه ، در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار دارد. این بخش هر هفته به روز شده و محتوی جدید در این صفحه بارگذاری می شود
خرداد ۱۱, ۱۴۰۲

اصطلاحات کاربردی فرانسوی- قسمت بیست و ششم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق اصطلاحات کاربردی می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه جمله به همراه معنای آن را […]
خرداد ۹, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-سالن آرایشگاه

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد سالن آرایشگاه صورت می گیرد را برای […]
خرداد ۷, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به اقتصاد

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به اقتصاد  آشنا می سازیم.   L’économie اقتصاد                      La microéconomie          […]
خرداد ۴, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و پنجم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
خرداد ۲, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-جسارت دعوت کردن

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد جسارت دعوت کردن  صورت می گیرد را […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به ظروف آشپزخانه- قسمت سوم

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به ظروف آشپزخانه- قسمت سوم   آشنا می سازیم.     Les ustensiles de cuisine ظروف آشپزخانه- […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

اصطلاحات کاربردی فرانسوی- قسمت بیست و پنجم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق اصطلاحات کاربردی می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه جمله به همراه معنای آن را […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-صبح در خانه

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد صبح در خانه صورت می گیرد را […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به اسکی

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به اسکی  آشنا می سازیم.   Le ski اسکی                La télécabine          […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و چهارم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-شروع مسافرت

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد شروع مسافرت صورت می گیرد را برای […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به سبزیجات

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به سبزیجات  آشنا می سازیم.   Les légumes     سبزیجات   La fève        […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲

اصطلاحات کاربردی فرانسوی- قسمت بیست و چهارم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق اصطلاحات کاربردی می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه جمله به همراه معنای آن را […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-ملاقات بعد از مدت ها

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد ملاقات بعد از مدت ها  صورت می […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به ماهیگیری

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به ماهیگیری  آشنا می سازیم.     La pêche ماهیگیری   L’hameçon          […]
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و سوم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-اتوبوس فرودگاه

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد اتوبوس فرودگاه صورت می گیرد را برای […]
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به بسکتبال

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به بسکتبال  آشنا می سازیم.   Le basket     بسکتبال                   Le terrain                               زمین Le ballon  […]
فروردین ۳۱, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و دوم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-خانم خانه دار

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد خانم خانه دار کار صورت می گیرد […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به سبزیجات معطر

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به سبزیجات معطر آشنا می سازیم.       Les herbes     سبزیجات معطر             Le […]
فروردین ۲۴, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و دوم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-خانم خانه دار

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد خانم خانه دار کار صورت می گیرد […]
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به سبزیجات معطر

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به سبزیجات معطر آشنا می سازیم.       Les herbes    سبزیجات معطر             Le […]
فروردین ۱۷, ۱۴۰۲

اصطلاحات کاربردی فرانسوی- قسمت بیست و دوم

  در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق اصطلاحات کاربردی می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه جمله به همراه معنای آن […]
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲

مکالمه فرانسوی-مشاجره در دفتر کار

در محتوی آموزشی امروز، متن فرانسوی، ترجمه فارسی و فایل صوتی مکالمه ای ساده به زبان فرانسه که درمورد مشاجره در دفتر کار صورت می گیرد […]
فروردین ۱۳, ۱۴۰۲

لغات موضوعی فرانسوی-مربوط به ابزار باغبانی

در این مبحث آموزشی ما شما را با کلمات مربوط به ابزار باغبانی آشنا می سازیم.       Les outils de jardin ابزار باغبانی            […]
فروردین ۱۰, ۱۴۰۲

واژه عامیانه فرانسوی- قسمت بیست و یکم

در این بخش به آموزش زبان فرانسه از طریق واژه های عامیانه یا Argot می پردازیم . در هر بخش تصمیم داریم سه واژه ه عامیانه […]