در این بخش و در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ، موضوعات مهم گرامر زبان فرانسه و به منظور تقویت آموزش زبان فرانسه ، در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار دارد. این بخش هر هفته به روز شده و محتوی جدید در این صفحه بارگذاری می شود
اسفند ۶, ۱۳۹۹

گرامر-نحوه سوال پرسیدن در زبان فرانسه

موضوع: سوال پرسیدن یا سوال ها les questions این مبحث مربوط به نحوه سوال پرسیدن در زبان فرانسه می باشد پس ابتدا باید سطح زبانی با […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

صرف فعل : se refroidir

امروز برای شما عزیزان، فعل se refroidir به معنای خنک شدن یا سرد شدن و از افعال دسته دوم و دو ضمیره  می باشد. در ادامه […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت دوازدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

گرامر: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم C.O.D et C.O.I

موضوع: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم (les pronoms compléments d’objet direct et indirect)   در این مبحث تصمیم داریم، ضمیرهای مفعولی مستقیم و غیر مستقیم […]
بهمن ۸, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت یازدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
بهمن ۶, ۱۳۹۹

صرف فعل : s’asseoir

امروز برای شما عزیزان، فعل S’asseoir به معنای نشستن و از افعال دسته ی سوم و چند ضمیره و همچنین از افعالی می باشد که دو […]
بهمن ۴, ۱۳۹۹

گرامر : حرف تعریف نامعین در زبان فرانسه – articles indéfinis

موضوع: حرف تعریف نامعین  این مبحث مربوط به حرف تعریف نامعین یا حروف تعریف نکره در زبان فرانسه می باشد . همانطور که گفته بودیم حرف […]
دی ۲۳, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت دهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
دی ۲۲, ۱۳۹۹

صرف فعل : dire

امروز برای شما عزیزان، فعل Dire به معنای گفتن و از افعال دسته ی سوم  را در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur […]
دی ۲۱, ۱۳۹۹

گرامر: حرف تعریف در زبان فرانسه – articles définis

حرف تعریف در زبان فرانسه مبحث امروز ما، حرف تعریف در زبان فرانسه می باشد. در ابتدا به مفهوم حرف تعریف می پردازیم. حرف تعریف کلمه‌ای […]
دی ۱۴, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت نهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
دی ۱۴, ۱۳۹۹

صرف فعل : avoir

امروز برای شما عزیزان، فعلavoir  به معنای داشتن و از افعال بسیار مهم و بی قاعده، در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۹

صرف فعل : courir

امروز برای شما عزیزان، فعل Courir به معنای دویدن و از افعال دسته ی سوم  را در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۹

گرامر : صفت های اشاره ای در زبان فرانسه – adjectifs démonstratifs

  موضوع: صفت های اشاره ای در زبان فراسه – Adjectifs démonstratifs مبحث امروز ما، صفت های اشاره ای در زبان فرانسه می باشد. همانطور که […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت هشتم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت هفتم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۹

صرف فعل : être

امروز برای شما عزیزان، فعل Être به معنای بودن، را در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur simple در نظر گرفتیم. این فعل […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۹

گرامر: صفت های ملکی در زبان فرانسوی – adjectifs posséssifs

صفت های ملکی – Adjectifs posséssifs در این مبحث صفت ملکی زبان فرانسه را به شما آموزش خواهیم داد. همانطور که از نامشان پیداست، صفت های […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت ششم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۹

گرامر : حرف تعریف بخشی در زبان فرانسه – articles partitifs

حروف تعریف جزئی – Articles Partitifs حروف تعریف بخشی یا articels partitifs همیشه برای زبان آموزان چالش ایجاد می کند. با ما با آموزش ساده article […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۹

صرف فعل : faire

امروز برای شما عزیزان، فعل Faire  که به معنای درست کردن، ساختن و انجام دادن ،را در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۹

گرامر: محل قرار گرفتن اشیا در زبان فرانسه – position des objets

 محل قرار گرفتن اشیا و افراد در زبان فرانسهمحتوی مقاله۱  محل قرار گرفتن اشیا و افراد در زبان فرانسه۱.۱  ۲ نقش artcles contractés یا حروف تعریف […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۹

صرف فعل : envoyer

امروز برای شما عزیزان، فعل Envoyer  که به معنای فرستادن یا ارسال کردن(کالا)،در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur simple در نظر گرفتیم. […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت پنجم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۹

گرامر : منفی کردن جملات – négation

  منفی کردن جملات در زبان فرانسه   – La Négationمحتوی مقاله۱ منفی کردن جملات در زبان فرانسه   – La Négation۱.۱ ساختارهای اصلی منفی ساز در زبان […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

صرف فعل : choisir

امروز برای شما عزیزان، فعل choisir  که به معنای برگزیدن یا انتخاب کردن،را در زمان های   présent, passé composé, imparfait, conditionnel  و futur simple در نظر […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت چهارم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۹

صرف فعل : Partir

امروز برای شما عزیزان، فعل Partir به معنی رفتن و ترک کردن، که یکی از پرکاربردترین افعال زبان فرانسه است را در زمان های présent, passé […]