در این بخش و در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ، موضوعات مهم گرامر زبان فرانسه و به منظور تقویت آموزش زبان فرانسه ، در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار دارد. این بخش هر هفته به روز شده و محتوی جدید در این صفحه بارگذاری می شود
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

تفاوت دو فعل assurer و s’assurer در زیان فرانسه

موضوع:تفاوت دو فعل assurer و s’assurer   در این مبحث در مورد  تفاوت دو فعل assurer و s’assurer در زبان فرانسه به شما خواهیم گفت. در […]
خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Se divertir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Se divertirبه معنای خود را مشغول کردن، از وقت خود لذت بردن  که از افعال دسته ی دوم و دوضمیری […]
خرداد ۸, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و هجدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
خرداد ۶, ۱۴۰۲

کاربردهای ضمایر تاکیدی در زبان فرانسوی

موضوع: کاربردهای ضمایر تاکیدی   پیشتر در مورد انواع ضمایر در زبان فرانسه آشنا شده ایم. این مبحث مربوط به کاربرد ضمیر تاکیدی یا pronom tonique […]
خرداد ۳, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Établir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Établirبه معنای (شغل) ایجاد کردن، تاسیس کردن  که از افعال دسته ی دوم است، را در نظر گرفته ایم. در […]
خرداد ۱, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و هفدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲

کاربردهای فعل Surprendre در زبان فرانسه

موضوع: کاربردهای فعل Surprendre   در این مبحث به کاربردهای فعل surprendre از افعال دسته سوم به معنای متعجب کردن، (کسی) را غافلگیر کردن می‌پردازیم . […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Haïr

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Haïrبه معنای نفرت داشتن، منزجر بودن  که از افعال دسته ی سوم است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و شانزدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۲

کاربردهای مختلف Même

موضوع: کاربردهای مختلف Même در این مبحث به کاربردهای این واژه در زبان فرانسه می‌پردازیم. این واژه می‌تواند صفت نامعین، قید یا ضمیر باشد که در […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Se repentir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Se repentir (de quelque chose)   به معنای پشیمان بودن از چیزی/ از انجام دادن کاری  که از افعال دسته ی […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و پانزدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

کاربرد فعل Mettre در زبان فرانسه

موضوع: کاربرد فعل Mettre    دراین مبحث به کاربرد فعل mettre از افعال گروه سوم و به معنی گذاشتن و قرار دادن، می‌پردازیم.   Mettre+ quelque […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Pourrir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Pourrir  به معنای فاسد شدن، پوسیدن  که از افعال دسته ی دوم  است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و چهاردهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲

ساختارهایی با آینده ساده در زبان فرانسه

موضوع: ساختارهایی با آینده ساده      در این مبحث به چند ساختار برای زمان آینده و مثال های مربوطه آن آشنا خواهیم شد .   […]
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Coudre

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Coudre  به معنای دوختن، بخیه زدن  که از افعال دسته ی سوم  است، را در نظر گرفته ایم. در ادامه […]
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و سیزدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۲

کاربردهای فعل Vouloir در زبان فرانسه

موضوع: کاربردهای فعل Vouloir  در این مبحث به کاربردهای فعل Vouloir در زبان فرانسه می‌پردازیم . این فعل به معنی خواستن و آرزوی(چیزی را) داشتن است […]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Se blottir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Se blottir   به معنای قوز کردن، روی زانو نشستن  که از افعال دسته ی دوم و دو ضمیری  است، را […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و دهم یازدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲

کاربرد فعل Sembler در زبان فرانسه

موضوع: کاربرد فعل Sembler     این مبحث مربوط به فعل Sembler در زبان فرانسه و کاربردهای آن می‌باشد. این فعل به معنی به نظر رسیدن است […]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Se blottir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Se blottir   به معنای قوز کردن، روی زانو نشستن  که از افعال دسته ی دوم و دو ضمیری  است، را […]
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و دهم یازدهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲

کاربرد فعل Sembler در زبان فراتسه

موضوع: کاربرد فعل Sembler       این مبحث مربوط به فعل Sembler در زبان فرانسه و کاربردهای آن می‌باشد. این فعل به معنی به نظر رسیدن […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۲

صرف فعل در زبان فرانسه- Affranchir

امروز برای شما عزیزان، صرف فعل  Affranchir   به معنای آزاد کردن، رها ساختن  که از افعال دسته ی دوم  است، را در نظر گرفته ایم. در […]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲

اشتباهات رایج در زبان فرانسه-قسمت صد و دهم

ما در این بخش تصمیم داریم شما زبان آموزان زبان فرانسه را با اشتباهات رایج در زبان فرانسوی آشنا کرده و با ارائه فرم صحیح استفاده […]
فروردین ۱۲, ۱۴۰۲

گذشته نزدیک در زبان فرانسه

موضوع: گذشته نزدیک     در این مبحث به گذشته نزدیک یا passé récent  در زبان فرانسه می‌پردازیم. از این زمان همانطور که از نامش پیداست برای […]